Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Granty sieci kultury dla pomorskiego

Jeżeli jesteście z woj pomorskiego jeszcze do 6 września możecie aplikować o 5 lub 15 tys. zł. w ramach konkursu grantowego sieci kultury.Kto może złożyć wniosek?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach. Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29 – 30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka.

więcej: tutaj

Równać Szanse 2016 RKG

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy”
w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

więcej🙂

„Przekaz ku przyszłości” Pocztowy Dar

Jeszcze tylko 3 tygodnie Fundacja „Pocztowy dar” oczekuje na wnioski o stypendium „Przekaz ku przyszłości”. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu.

więcej: tutaj

Edukacja Globalna

Znacie pojęcie Edukacji Globalnej? Realizujecie ciekawe przedsięwzięcia związane z tą tematyką? Fundacja Kulczyka dostarcza nam ciekawych materiałów ale granty na realizacje działań pozyskamy od Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Dla niedoświadczonych instytucji to szansa na pozyskanie do 8 tys. złotych, dla doświadczonych nawet 35 tys. !

termin nadsyłania wniosków upływa : 12 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00.

1 sierpnia 2016 spotkanie informacyjne ( dla chętnych  w Warszawie🙂

więcej : tutaj

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzeży

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła pierwszy nabór na wymiany z Ukrainą. Konkurs zapowiedziała jeszcze poprzednia minister edukacji i w końcu doczekaliśmy się jego ogłoszenia. Czasu nawet sporo bo czas naboru kończy się 5 sierpnia 2016 .

więcej tutaj

Wolontariat w szkole! MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej tak jak ogłoszono w Toruniu wspiera wolontariat szkolny. Minimum 50 tys. na organizację wolontariatu w Waszym środowisku! wow… wkład własny min. 5 %, ale z pewnością warto.

więcej: tutaj

Na dobry początek BGK

Ruszyła 9. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Do 12 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Czasu sporo chociaż po drodze wakacje : do godz. 12:00 12 września 2016

więcej: tutaj

Zmieniaj świat BPH

Bank BPH już po raz trzeci sfinansuje najlepszy według internautów projekt. 06.06.2016 ruszyła kolejna edycja akcji „Zmieniaj świat wokół siebie”, w ramach której Bank BPH przekaże 40 000 zł na wybrany przez internautów projekt pozytywnej zmiany
w przestrzeni wokół nas.

Zgłoszenia do 17.06.2016.

więcej: tutaj

Konkurs Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę i zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 36 obserwujących.