Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Wkrętek CEO

Masz fajnych zaangażowanych uczniów? Potrzebują do 1000 zł. na realizację swojego pomysłu na pomaganie. Jest okazja zdobyć grant od CEO. Do 20 października 2016 można składać wnioski do III edycji programu Wkrętek. Zbierz co najmniej 3-osobową grupę młodych ludzi z Twojej miejscowości, z którą chcesz zmieniać swoje najbliższe otoczenie.To takie proste🙂

więcej: tutaj

Fundusz Naturalnej Energii

Ruszyła VII już edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii GAZ-System S.A. Do zdobycia 10 tys. złotych. Na zgłoszenia projektów organizator czeka do 15 listopada br. VII edycja konkursu organizowana jest na terenie województw:dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

więcej: tutaj

Wzorowa łazienka DOMESTOS

Rejestracja szkół trwa od czerwca, ale dla spóźnialskich czasu jeszcze jest sporo. Do 30 listopada 2016 r. można rejestrować szkoły i głosować walcząc o remont toalet w waszych placówkach. Program obejmuje wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. To szansa na 30 tys. zł. i spory zapas produktów marki Domestos.

więcej: tutaj

Plus na start (woj. małopolskie)

Zachęcam do udziału w konkursie dotacyjnym w ramach programu „Plus na Start – Dzieciom„. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez dotacje (po 3000 złotych) dla 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.

Do kogo skierowany jest konkurs?
W Konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w województwie małopolskim:
a. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).
b. szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne.
c. domy i kluby kultury.
d. uczniowskie kluby sportowe.

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 07 października 2016 r., godz. 23:59 (liczy się data wpływu do Fundacji).

więcej: tutaj

EKO Odkrywcy

Ruszyła IV już edycja konkursu grantowego EkoOdkrywcy, którego fundatorem jest Henkel Polska. Uczestnikiem konkursu może być: organizacja pozarządowa , przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna oraz dowolna placówka oświatowo -wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy .

Formuła konkursu zakłada internetowe głosowanie co z pewnością odstrasza potencjalnych grantobiorców. Mimo to warto spróbować.  Można zgłosić do konkursu nieograniczona liczbę projektów poprzez formularz na stronie konkursu. Musisz je zarejestrować w terminie od 7.09 do 9.11.2016 r.

więcej :tutaj

Bank Dziecięcych Uśmiechów BZWBK

Już 12 września ruszy kolejny nabór do konkursu grantowego Fundacji BZ WBK. Tym razem preferowane będą projekty o tematyce sportowej. Nabór potrwa do 3 października 2016 r.We wrześniu zostanie opublikowany zaktualizowany regulamin konkursu. Organizacje wnioskujące proszone są o zapoznanie się z jego nową wersją przed złożeniem wniosku.

więcej: tutaj

Bezpiecznie Tu i Tam

Nie macie doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji lub grantów? Weźcie udział w kolejnej edycji konkursu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji ORANGE.

Macie szansę na wygranie 30 000 zł.

Więcej: tutaj

Programowanie dla szkół podstawowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

więcej

Granty sieci kultury dla pomorskiego

Jeżeli jesteście z woj pomorskiego jeszcze do 6 września możecie aplikować o 5 lub 15 tys. zł. w ramach konkursu grantowego sieci kultury.Kto może złożyć wniosek?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach. Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29 – 30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑