Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Spółdzielnia pomysłów SGB

Ruszyła już 6 edycja programu Spółdzielnia pomysłów. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Zgłoszenie projektów i głosowanie publiczności potrwa do 28.06.2017 r. Kwota to nawet 10 tys. zł. 

więcej: tutaj

Młodzi niepełnosprawni PZU

Fundacja PZU ogłosiła terminy na borów do swoich 3 konkursów grantowych . Pierwszy z nich „Młodzi niepełnosprawni-pełnosprawni z PZU” ruszył 1 czerwca.

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

nabór trwa do: 17.07.2017 (godz. 11:59)

więcej: tutaj

Decydujesz- pomagamy TESCO

Trwa III edycja programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco. Praktycznie każdy ma szansę na grant w wysokości 5 tys. zł. Zwycięzców poznamy dopiero w listopadzie a więc planujcie zadania na zimę 2017 🙂

Czas do: 30.06.2017 r. (głosowanie żetonami w sklepach Tesco dopiero w październiku)

więcej: tutaj

Wakacje z matematyką

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” ma na celu zapewnienie dzieciom wakacyjnych atrakcji łączących zabawę z nauką matematyki. O granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Nabór do 20.06.2017 r.
Zgłaszane projekty powinny:

  • być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy I-III i IV-VII i/lub gimnazjów;
  • upowszechniać matematykę;
  • pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
  • łączyć naukę z zabawą;
  • angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
  • być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.

więcej: tutaj

Potrafisz Polsko!

Lubicie działania na rzecz społeczności lokalnej? Celem Programu Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 PLN oraz obywatelskie grupy nieformalne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu OPP.

Harmonogram realizacji zadań musi być przewidziany w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 do 5 000 PLN.Konkurs jest organizowany przez Fundacja Potrafisz Polsko ze środków Ruchu Kukiz’15. Ruch Kukiz’15 przeznacza zwrot kosztów poniesionych w trakcie kampanii na działalność dobroczynną i społeczną, m.in. na ten konkurs.

Wnioski można składać do 31 maja 2017 r

więcej: tutaj

To dla mnie ważne AVIVA

Kolejna ,już 5 edycja programu Fundacji AVIVA właśnie się rozpoczęła. Znana z budowy placów zabaw i boisk sportowych forma tym razem stawia na rozwój placówek edukacyjnych zachęcając nawet do ich doposażania. Inicjatywę zgłosić może każdy. Kwota jaką można uzyskać to nawet 50 tys zł. a poza tym jest szansą na pozyskanie dodatkowych funduszy w trakcie kampanii crowdfundingowej.

Na zgłoszenia macie czas do: 21 maja 2017 r.

Polecam 🙂

więcej: tutaj

„Fajne granty”

Lubicie nowe technologie? Interesuje Was programowanie? T-Mobile i Fundacja CoderDojo zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym „Fajne granty”. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne. Wystarczy wymyślić działanie mające na celu promocję nauki programowania, myślenia logicznego lub nowych technologii w codziennym życiu i przygotować projekt jego realizacji. Najlepsze projekty dostaną dofinansowanie wysokości 2 000, 5 000 lub 10 000 PLN.

czas do 10 maja 2017 r. 

więcej: tutaj

Grant na lepszy start

Jesteście z woj. łódzkiego? Już 10 kwietnia ruszy kolejny nabór w mikrograntowym konkursie dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł!

Dopuszczalne typy projektów:

-projekt lokalnego przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
-projekt samopomocowy skierowany do zamkniętej nieformalnej grupy odbiorców
-projekt na założenie nowej organizacji pozarządowej
-projekt na rozwój młodej organizacji pozarządowej

Czas do: 24 maja 2017 r.

więcej: tutaj

Granty ENERIS

Ruszył nabór do II. edycji Programu Grantowego ENERIS, w której przyznanych zostanie 10 grantów w wysokości do 3 tys. zł na działania takie jak: programy edukacyjne z zakresu ekologii czy np.: walki ze smogiem, skierowane do społeczności lokalnej, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np.: budowanie kompostowników, ogródków przyszkolnych, osiedlowych klombów), poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, tworzenie i wzmacnianie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o ideę ochrony środowiska, ochrona i rozwój ekosystemów (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów), szeroko rozumiana poprawa jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii itp.Program realizowany jest indywidualnie w 10 lokalizacjach. Sprawdź czy Twoja szkoła leży na terenie objętym konkursem : tutaj

czas do: 30 kwietnia 2017 r.

 

Blog na WordPress.com.

Up ↑