Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

więcej: tutaj

Niepodległa

Zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości jest idealną okazją do wyjątkowego świętowania. Tak jak się spodziewałam z tej okazji ogłaszane są nabory okazjonalne. Jednym, z nich jest program Niepodległa. Na ten cel przyrzeczono w 2017 r. 3 mln zł. Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa
pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych regionów kraju
prowadzącymi do niepodległości oraz szerokie włączanie mieszkańców Polski w
uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach pozyskanych środków możliwa będzie realizacja zadań o charakterze
popularyzatorskim i edukacyjno-animacyjnym, takich, jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, konferencje., tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (terenowych, fabularnych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych itp. Nabór trwa do 16 sierpnia 2017. Kwota od 5 000 zł do 50 000 zł.

uprawnieni to samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe 🙂

więcej: tutaj

 

Tu mieszkam, tu zmieniam BZ WBK

Już 15 lipca ruszy kolejna edycja programu Fundacji BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Do 30 września 2017 wniosek może złożyć  każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii. Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

więcej: tutaj

Z PZU po lekcjach

Pamiętajcie, ze tylko do końca miesiąca ( tj. 31.07 godz 11.59)macie czas na złożenie wniosków w konkursie grantowym Fundacji PZU dotyczącym organizacji zajęć pozalekcyjnych. Wniosek składać mogą fundacja, stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Kwota to max 50 tys. zł.

więcej: tutaj

Na dobry początek BGK

Ruszyła już 9 edycja programu BGK dla dzieci w wieku 2 do 8 lat. To jedyny program dedykowany najmłodszym. Jak zawsze do zdobycia 10 tys, zł.Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Nabór wniosków trwa aż do 12 września 2017 r.

więcej: tutaj

Spółdzielnia pomysłów SGB

Ruszyła już 6 edycja programu Spółdzielnia pomysłów. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Zgłoszenie projektów i głosowanie publiczności potrwa do 28.06.2017 r. Kwota to nawet 10 tys. zł. 

więcej: tutaj

Młodzi niepełnosprawni PZU

Fundacja PZU ogłosiła terminy na borów do swoich 3 konkursów grantowych . Pierwszy z nich „Młodzi niepełnosprawni-pełnosprawni z PZU” ruszył 1 czerwca.

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwraca się szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

nabór trwa do: 17.07.2017 (godz. 11:59)

więcej: tutaj

Decydujesz- pomagamy TESCO

Trwa III edycja programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco. Praktycznie każdy ma szansę na grant w wysokości 5 tys. zł. Zwycięzców poznamy dopiero w listopadzie a więc planujcie zadania na zimę 2017 🙂

Czas do: 31.07.2017 r. (głosowanie żetonami w sklepach Tesco dopiero w październiku)

więcej: tutaj

Wakacje z matematyką

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” ma na celu zapewnienie dzieciom wakacyjnych atrakcji łączących zabawę z nauką matematyki. O granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Nabór do 20.06.2017 r.
Zgłaszane projekty powinny:

  • być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy I-III i IV-VII i/lub gimnazjów;
  • upowszechniać matematykę;
  • pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
  • łączyć naukę z zabawą;
  • angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
  • być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑